Προγράμματα 2016-2017

Eκπαιδευτές θα είναι οι κ.κ. Γεώργιος Βασσάλος και Στέφανος Σοϊλεμές, ενώ η παρουσία των συμμετεχόντων προπονητών είναι υποχρεωτική

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ημερομηνίες υλοποίησης των φάσεων αξιολόγησης της 1ης και της 2ης NATIONAL C FUTSAL Σχολής, όπως μας τις κοινοποίησε το αντίστοιχο τμήμα της ΕΠΟ.

• Α’ ΦΑΣΗ Αξιολόγησης NATIONAL C FUTSAL 1ης Σχολής: 18/06 & 19/06/2021
• Α’ ΦΑΣΗ Αξιολόγησης NATIONAL C FUTSAL 2ης Σχολής: 26/06 & 27/06/2021

• ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ NATIONAL C FUTSAL 1ης Σχολής: 09/07 & 10/07/2021
• ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ NATIONAL C FUTSAL 2ης Σχολής: 24/07 & 25/07/2021

Ενημερώνουμε ότι εκπαιδευτές θα είναι οι κ.κ. Γεώργιος Βασσάλος και Στέφανος Σοϊλεμές, ενώ η παρουσία των συμμετεχόντων προπονητών είναι υποχρεωτική.

Για τον τρόπο παρουσίασης των θεμάτων πρακτικής, θα ενημερωθείτε άμεσα, ενώ στην Τελική Φάση θα υπάρξει και θεωρητική αξιολόγηση, για την οποία η ΕΠΟ θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση, όπως και για τον τόπο παρουσίασης των θεμάτων πρακτικής.

Πριν την έναρξη κάθε διαδικασίας, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να φέρουν οπωσδήποτε τη βεβαίωση αρνητικού self-test.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ