Προγράμματα 2016-2017

Επείγουσα ανακοίνωση της ΠΕΠΣΣ ενόψει Σχολής UEFA B’ Futsal

Βάσει σχεδιασμού της διοργάνωσης της επόμενης σχολής UEFA Futsal B’ LICENSE, με πιθανή ημερομηνία Απρίλιος ή Μάιος 2018, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1. Όσοι εκ των υποψηφίων είχαν καταθέσει αίτηση εγγραφής για τη Σχολή του 2016 που αναβλήθηκε και πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369), παρακαλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στην ΠΕΠΣΣ, μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017. Η αίτηση επισυνάπτεται.

2. Όσοι εκ των υποψηφίων είχαν καταθέσει αίτηση εγγραφής για τη Σχολή του 2016 που αναβλήθηκε και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ (δεν ήταν κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος UEFA C), παρακαλούνται όπως ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369), δουν τις ημερομηνίες από τη Σχολή UEFA C της Μυτιλήνης και μέχρι και την UEFA C της Πρέβεζας και να μας ανακοινώσουν σε ποια Σχολή από τις παραπάνω επιθυμούν να λάβουν μέρος. Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ενημερωθούν από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΠΟ σε ποια Σχολή UEFA C τοποθετήθηκαν. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη Σχολή UEFA Futsal B’ LICENSE, αναφέροντας και τη Σχολή UEFA C που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η αίτηση επισυνάπτεται.