ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΛΑΣ ΝΟΤΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ»

Η ΕΠΣ Σάλας σας προσκαλεί στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 18:00 – και σε περίπτωση μη απαρτίας μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 19:00 – στην αίθουσα GENESSIS του ξενοδοχείου «Civitel Attik», Ολυμπίας 11, Μαρούσι, με θέματα:

 1. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων και επικύρωσή του και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
 2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης
 3. Ομιλία Προέδρου
 4. Ορισμός δύο (2) μελών της για σύνταξη και έλεγχο των πρακτικών
 5. Αναστολή ιδιότητας ή αποβολής ενός σωματείου-μέλους
 6. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 7. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων-διοικητικού απολογισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής
 8. Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού
 9. Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού επόμενου έτους
 10. Αναγνώριση νέων σωματείων-μελών
 11. Άλλα θέματα

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται στη Γ.Σ. με την κατάθεση στη Γραμματεία της ΕΠΣΣ το αργότερο προ τριών (3) ημερών, ήτοι έως την Πέμπτη 04/07/2024, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του σωματείου-μέλους, με τον τακτικό και τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου.
Σύμφωνα με το άρθρο 25.3 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχει κάθε σωματείο-μέλος που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της Γ.Σ. έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις. Επίσης, τα σωματεία-μέλη, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει, έχοντας εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους για την περίοδο 2024-2025, ύψους 50€. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και επί τόπου, πριν την έναρξη της Γ.Σ.