Προγράμματα 2016-2017

H Τακτική Γ.Σ. της ΠΕΠΣΣ ματαιώνεται λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19 και θα οριστεί σε καινούργια ημερομηνία

Αρ.πρωτ.: 8240
Ημερομηνία: 28/09/2020

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας
Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΠΣΣ, η Τακτική Γ.Σ. της Ένωσης που ήταν ορισμένη να γίνει σήμερα Δευτέρα 28/09/2020 και ώρα 18:00, ματαιώνεται λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19, προκειμένου να προστατευθούν όλοι οι συμμετέχοντες καθώς και οι υπάλληλοι του αθλητικού κέντρου που ευγενικά θα μας φιλοξενούσε.

Η Τακτική Γ.Σ. της ΠΕΠΣΣ, θα οριστεί κατόπιν νέας απόφασης του Δ.Σ., σε καινούργια ημερομηνία, που θα σας κοινοποιηθεί εγκαίρως και ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από την έξαρση της πανδημίας του COVID-19.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Ο EKT. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ