Διαιτησίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Γρηγόριος Λάμπρος
Μέλος: Δημήτριος Σαχίνης (Υπεύθυνος Σχολών Διαιτησίας)
Μέλος: Ιωάννης Πιπιλίκας