3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΣ ΣΑΛΑΣ