Προγράμματα 2016-2017

Η διορία για την κατάθεση των Δηλώσεων Συμμετοχής για τις κατηγορίες Β’ Ανδρών και υποδομών είναι η Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ.πρωτ.: 8202

Ημερομηνία: 11/09/2020

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας
ΘΕΜΑ: Αλλαγή στη διορία για Δηλώσεις Συμμετοχής

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η διορία για την κατάθεση των Δηλώσεων Συμμετοχής για τις κατηγορίες Β’ Ανδρών, Κ18, Κ16, Κ15, Κ14, Κ13, Κ12, Κ11 & Κ10 άλλαξε και πλέον είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Σημειώνουμε ότι το email υπενθύμισης που λάβατε νωρίτερα σήμερα, δεν ισχύει. Παρακαλούμε λάβετε σοβαρά υπόψη τα παρακάτω:

1. Σας αποστέλλουμε εκ νέου το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε κατάλληλα και να το επιστρέψετε σκαναρισμένο σε μορφή PDF στο email της ΠΕΠΣΣ. Φωτογραφία (μορφή JPEG) δεν είναι έγκυρη.

2. Σας αποστέλλουμε εκ νέου και το έντυπο ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, που επίσης πρέπει να συμπληρώσετε κατάλληλα και με γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ ή αστυνομία και να το επιστρέψετε σκαναρισμένο σε μορφή PDF στο email της ΠΕΠΣΣ. Φωτογραφία (μορφή JPEG) δεν είναι έγκυρη.

3. Παράλληλα πρέπει να γίνει και η κατάθεση των παραβόλων και της ετήσιας συνδρομής στον λογαριασμό της ΠΕΠΣΣ, που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς, με ΙΒΑΝ: GR6901720570005057040196072 και να αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email της ΠΕΠΣΣ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2. ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ
Ο ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ