Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ιδιότητας & Μετεγγραφών της ΕΠΟ, σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 λήγει η προθεσμία για τους παρακάτω τύπους κινήσεων δελτίων ΕΠΟ όσον αφορά τη θερινή περίοδο:

1. 1ες ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
2. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΩΝ
3. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΩΝ
4. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σας παραθέτουμε εκ νέου τα χρονικά περιθώρια κινήσεων Δελτίων ΕΠΟ περιόδου 2023-2024.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2023-2024
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ – ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ: 01/07/2023 – 30/06/2024
ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 01/08/2023 – 24/10/2023 01/01/2024 – 26/01/2024
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 01/08/2023 – 24/10/2023 01/01/2024 – 26/01/2024
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (Εσωτερικές & Διεθνείς Κινήσεις) 01/08/2023 – 24/10/2023 01/01/2024 – 26/01/2024
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (πρώην υποσχετική) 01/08/2023 – 24/10/2023 01/01/2024 – 26/01/2024
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ: 01/07/2023 – 30/06/2024
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ: 01/07/2023 – 30/06/2024
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ Δ.Α.Ι. ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ: 01/07/2023 – 30/06/2024