Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, σε περίπτωση που το σωματείο σας έχει εκδώσει Δελτία ΕΠΟ για αθλητές γεννημένους το 2011, οι οποίοι αν και είχαν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, δεν είχαν αστυνομική ταυτότητα και η έκδοση του Δελτίου ΕΠΟ έγινε με πιστοποιητικό γέννησης χωρίς ταυτοπροσωπεία και την ταυτότητα ενός εκ των γονέων του.

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΠΟ, τα σωματεία που έχουν αθλητές οι οποίοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, θα πρέπει να διατηρούν σχετική λίστα και να ενημερώσουν τους γονείς να σπεύσουν για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας των παιδιών τους. Μόλις κάποιος αθλητής εκδώσει τη νέα του ταυτότητα, τα σωματεία θα πρέπει να την αποστέλλουν στη Γραμματεία της ΕΠΣ Σάλας, ώστε να γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων του ποδοσφαιριστή στην πλατφόρμα Δελτίων της ΕΠΟ.

Τέλος, όπως αναφέρει η οδηγία της ΕΠΟ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω διαδικασία, υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης του Δελτίου ΕΠΟ του αθλητή.