Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη των πρωταθλημάτων Κ18, Κ17, Κ16, Κ15, Κ14, Κ13, Κ12, Κ11, Κ10 & Κ9 περιόδου 2023-2024. Οι κατηγορίες Κ18, Κ17, Κ16 θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 4 & 5 Νοεμβρίου 2023. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες (Κ15, Κ14, Κ13, Κ12, Κ11, Κ10, Κ9) θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 21 & 22 Οκτωβρίου 2023.