Προγράμματα 2016-2017

Με την παρούσα και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 10340/27-04-2023 επιστολής μας περί της επικείμενης διαδικασίας της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης των σωματείων-μελών μας από τη ΓΓΑ για το Ποδόσφαιρο Σάλας, επανερχόμαστε, επισημαίνοντας τα βήματα που πρέπει να γίνουν από την πλευρά σας.

-Μέσα στην επόμενη εβδομάδα το Ποδόσφαιρο Σάλας θα υπαχθεί στη ΓΓΑ ως ξεχωριστό
άθλημα, ύστερα από σχετική επιστολή που θα αποσταλεί από την ΕΠΟ.

-Τα σωματεία, από την πλευρά τους και μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει
άμεσα να ετοιμάσουν τον φάκελο για την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση για Ποδόσφαιρο Σάλας, στον οποίο θα επισυνάψουν και σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει η ΕΠΟ και θα την παραλάβετε μέσω της Ένωσής μας, όπως συνέβαινε και μέχρι πρότινος. Την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης την αιτείστε με email στην ΠΕΠΣΣ.

-Ενημερώνουμε ότι δεν θα χρειαστεί να δηλώσετε προπονητή μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών, καθώς ακόμη δεν υπάρχουν αναγνωρισμένοι προπονητές σάλας στη ΓΓΑ. Αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο.

-Η διορία κατάθεσης του φακέλου/αίτησης στη ΓΓΑ λήγει την Παρασκευή 30/06/2023.

-Σωματεία που δεν θα έχουν πράξει τα ανωτέρω, δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα περιόδου 2023-2024 στις κατηγορίες Α’ Ανδρών, Α’ Γυναικών, Β’ Ανδρών, Κ18, Κ16, Κ15.

-Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τη ΓΓΑ, ο φάκελος/αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική παρουσία στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ, σε συνεννόηση με την κα. Κατερίνα Τσιάκα (2131316440).

-Όποιο σωματείο καταθέτει είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική παρουσία τον φάκελό του, παρακαλούμε να ενημερώνει σχετικά τη Γραμματεία της Ένωσης, με το πρωτόκολλο κατάθεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-7703132 – Γραμματεία ΠΕΠΣ