Τρεις με απόλυτο

Ενημέρωση αναφορικά με όσους έχουν νοσήσει και πώς μπορούν να αγωνιστούν χωρίς τη διενέργεια test, εφόσον δεν έχουν κανένα σύμπτωμα

Με την παρούσα και ως διευκρίνιση στην με αρ. πρωτ. 9000/04-01-2022 επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι όσοι εμπλεκόμενοι με τους υπό διεξαγωγή αγώνες της ΠΕΠΣΣ έχουν νοσήσει εντός των προηγούμενων 30 ημερών και παράλληλα έχουν περάσει και δέκα (10) ημέρες από τη νόσησή τους ως την ημέρα του αγώνα, μπορούν να αγωνιστούν χωρίς τη διενέργεια κανενός είδους test και εφόσον δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.