Αιτήσεις Μεταβολών 2024-2025

Από την Τετάρτη 12 Ιουνίου είναι διαθέσιμες οι νέες Αιτήσεις Μεταβολών περιόδου 2024-2025. Η προμήθειά τους γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία της ΕΠΣΣ, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 09:00 – 17:00. Κόστος κάθε αίτησης 1€.