Προγράμματα 2016-2017

Η ΠΕΠΣΣ ανακοίνωσε την απόφαση που πήρε η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου για την Καλλιθέα μετά την αδυναμία της να κατέβει με τον Ηνίοχο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01/06-02-2020
 
ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας της Stoiximan.gr – Futsal Super League
ΘΕΜΑ: Απόφαση για την αδυναμία του σωματείου «Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL» και με Α.Μ. ΕΠΟ 5599 να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan.gr–Futsal Super League, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Σάλας της Κατηγορίας Α’ Ανδρών, περιόδου 2019-2020 με το σωματείο «ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ».
 
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου της ΠΕΠΣΣ, λαμβάνοντας υπόψη:
i. Τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών & Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της ΕΠΟ, όπως αυτός ισχύει σήμερα,
ii. Την Προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Σάλας Κατηγορίας Α’ Ανδρών περιόδου 2019-2020,
iii. Τον με αρ. πρωτ. 7768/14-01-2020 ορισμό των αγώνων της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan.gr-Futsal Super League, όπως αυτός κοινοποιήθηκε εγκαίρως στα σωματεία, βάσει του προγράμματος,
iv. Την από 19/01/2020 επιστολή του σωματείου «Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL» προς την Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου,
v. Την με αρ. πρωτ. 3276/11-02-2014 επιστολή της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΠΕΠΣΣ, με την οποία έχει γνωστοποιήσει ότι είναι αναρμόδια για την έκδοση αποφάσεων σε περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί φύλλο αγώνα και ότι αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου,
 
Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία της ΠΕΠΣΣ, για να αποφασίσει σχετικά με τη μη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των σωματείων «Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL» και «ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ», που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 19/01/2020 και ώρα 21:30, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan.gr–Futsal Super League.

Το σωματείο «Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL», με την από 19/01/2020 επιστολή του προς την Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου, δήλωσε ότι δεν είναι ικανή να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan.gr–Futsal Super League, ενόψει του  προγραμματισμένου αγώνα με το σωματείο «ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ».

Σύμφωνα με το άρθρο 17§2 του ΚΑΠ Επαγγελματικών & Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της ΕΠΟ, όπως αυτός ισχύει σήμερα: «Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί, ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες, ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελαχίστου επιτρεπομένου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ στα πρωταθλήματα των επαγγελματικών κατηγοριών, δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και από πενήντα (50) ευρώ έως πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα».

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Προκήρυξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Σάλας Κατηγορίας Α’ Ανδρών της περιόδου 2019-2020: «Σε περίπτωση παραίτησης από το Πρωτάθλημα μετά τη διαδικασία της κλήρωσης, ή μη καθόδου σε μεμονωμένο αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, το πρόστιμο ανέρχεται στα 500€ ανά αγώνα».  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κατακυρώνουμε τον αγώνα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan.gr–Futsal Super League του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Σάλας Α’ Ανδρών περιόδου 2019-2020, «Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL – ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ» υπέρ του σωματείου «ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟΑΣΑ» με τέρματα 3-0 κι επιβάλλουμε στο σωματείο «Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ FUTSAL» τη χρηματική ποινή των 500€.  

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ