11.ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 2023-2024