Ανακοινώνεται η λειτουργία σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA Futsal Β στην Αθήνα από 24 έως 30/7/2023 (1η φάση).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών (βλέπε ΕΔΩ) σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (με θέμα: «Όνομα/Επώνυμο, Αίτηση συμμετοχής στη σχολή UEFA Futsal Β, Αθήνα») στη διεύθυνση [email protected], μέχρι τις 9/7/2023.

Μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι προπονητές για την καταβολή του σχετικού παραβόλου.