Προγράμματα 2016-2017

Ενημερώνουμε για τις περιόδους εγγραφών – μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017.

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ: 01/07/2016 – 30/04/2017

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ: 01/07/2016 – 31/08/2016

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ: 01/07/2016 – 31/08/2016 & 01/01/2017 – 31/01/2017

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: 01/07/2016 – 31/10/2016 & 01/01/2017 – 31/01/2017

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ: 01/09/2016 – 31/10/2016 & 01/01/2017 – 28/02/2017

Σημειώνεται ότι οι ως άνω περίοδοι θα ενταχθούν οργανικά στον Κανονισμό Ιδιότητας & Μετεγγραφών (Παράρτημα Β – Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές) και θα ισχύσουν από 01/07/2016.