Η πρόεδρος της Επιτροπής κα. Καλλιόπη Βεκρή με τους προπονητές των κλιμακίων

Ο Χαράλαμπος Συντζανάκης είναι το νέο πρόσωπο στο προπονητικό επιτελείο των Προεθνικών Ομάδων της Ένωσης Σάλας, καθώς αναλαμβάνει το κλιμάκιο της Κ14. Επίσης ολοκληρώθηκε και η στελέχωση της Τεχνικής Επιτροπής & Προεθνικών Ομάδων, με πρόεδρο την κα. Καλλιόπη Βεκρή και μέλη τους κ.κ. Νικόλαο Κωστή και Κωνσταντίνο Δημακόπουλο.
Οι προπονητές ανά κλιμάκιο
Κ18: Αθανάσιος Τσακανίκας
Κ17: Ιωάννης Βρόντος
Κ16: Νικόλαος Μελέτης
Κ15: Πέτρος Μήτρου
Κ14: Χαράλαμπος Συντζανάκης
Κ13: Πασχάλης Χλοψιούδης