Σχολή Διαιτησίας Σάλας

Η ΠΕΠΣΣ ανακοινώνει τη νέα Σχολή Διαιτησίας Σάλας

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 01/11/2017 έως 06/12/2017, ενώ η Σχολή θα ξεκινήσει στις 6 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με τις εξετάσεις στις 31 Ιανουαρίου 2018.