Την 7η Σχολή Προπονητών National C Futsal προτίθεται να διοργανώσει η ΕΠΟ το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Σχολή θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο ή τον Μάιο και για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποστείλει υποχρεωτικά στο email της ΕΠΣ Σάλας ([email protected]), τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, καθώς και από ποιο σωματείο σάλας ή 11Χ11 προέρχεται. Η Σχολή θα διεξαχθεί στην Αθήνα με φυσική παρουσία των υποψηφίων για την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για να διεξαχθεί η Σχολή είναι 10 άτομα.