Εγκύκλιος ΠΕΠΣΣ περιόδου 2016-17

Η ΠΕΠΣΣ ανακοινώνει την Εγκύκλιο Διοργανώσεων που θα ισχύσει για την περίοδο 2016-2017.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

1. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

2. ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΠΣΣ

4. ΚΟΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

5. ΔΕΛΤΙΑ ΠΕΠΣΣ

6. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

7. ΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΣΣ

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

9. ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΑ – ΡΟΣΤΕΡ ΑΝΔΡΩΝ

10. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Θα διεξαχούν τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. της ΕΠΟ, με ώρα έναρξης στις 18:00.

2. ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ:

• Α’ Ανδρών: 25 Σεπτεμβρίου 2016

• Β’ Ανδρών, Έφηβοι, Παίδες, Παμπαίδες, Junior, Pro-Junior: 2 Οκτωβρίου 2016

3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΠΣΣ: 20€ το μεμονωμένο παιχνίδι. Η τιμή στα δύο συνεχόμενα παιχνίδια διαμορφώνεται στα 30€ (15€ ανά παιχνίδι), ενώ για τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια η τιμή διαμορφώνεται στα 40€ (13,3€ ανά παιχνίδι). Ωστόσο, στις προκηρύξεις υπάρχει και η πρόβλεψη για παρουσία νοσηλευτή ή φυσικοθεραπευτή (με ευθύνη σωματείου), αφού αυτός βγάλει τη σχετική πιστοποίηση από την ΠΕΠΣΣ, προσκομίζοντας αντίγραφο του σχετικού πτυχίου ή τίτλου σπουδών.

4. ΚΟΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:

• Α’ Ανδρών: 80€ (δύο διαιτητές & χρονομέτρης) & 20€ παρατηρητής

• Β’ Ανδρών: 50€ (δύο διαιτητές & χρονομέτρης) & παρατηρητής 15€, εφόσον οριστεί από την Επιτροπή Διαιτησίας

• Έφηβοι: 40€ (δύο διαιτητές & χρονομέτρης)

• Παίδες: 30€ (δύο διαιτητές)

• Παμπαίδες/Junior/Pro-Junior (δύο διαιτητές): 20€ το μονό παιχνίδι, 35€ τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια και 50€ τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια.

5. ΔΕΛΤΙΑ ΠΕΠΣΣ: Είναι σε ισχύ η με Αρ. Πρωτ. 5372/08-07-2016 «Εγκύκλιος Έκδοσης Δελτίων ΠΕΠΣΣ», η οποία αφορά αθλητές που έχουν γεννηθεί από 01/01/2006 και έπειτα, που δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης Δελτίου ΕΠΟ.

6. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ: Ισχύει το μοντέλο της περυσινής σεζόν, με τη χρήση του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ πίσω από κάθε δελτίο.

7. ΣΗΜΑΤΑ ΠΕΠΣΣ: Σας υπενθυμίζουμε ότι για την Α’ & Β’ Ανδρών οι ομάδες πρέπει στο δεξί μανίκι των εμφανίσεών τους, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να φέρουν το σήμα της ΠΕΠΣΣ. Δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής αθλητής χωρίς το σήμα στο μανίκι της εμφάνισής του.

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: Όπως και κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όλες τις ειδικότητες που έχουν δικαίωμα να αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα ή να κινούνται εντός αγωνιστικού χώρου, πρέπει τα πρόσωπα να φέρουν τις ανάλογες διαπιστεύσεις τις οποίες εκδίδει η ΠΕΠΣΣ. Τα κόστη παραμένουν τα ίδια, δηλαδή Ιατρός Αγώνα (30€), Εκπρόσωπος Σωματείου (20€), Στατιστικολόγος (10€), Γυμναστής (10€).

9. ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΑ – ΡΟΣΤΕΡ ΑΝΔΡΩΝ: Όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο, έτσι και φέτος θα ισχύσει η δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΠΕΠΣΣ των Δυναμολογίων – Ρόστερ αναφορικά με τα σωματεία της Α’ και της Β’ Ανδρών. Συνεπώς, έως την έναρξη των εν λόγω πρωταθλημάτων, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί, είτε με fax είτε ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία της ΠΕΠΣΣ σφραγισμένα και υπογεγραμμένα τα ρόστερ των ομάδων.

10. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ: Από τη φετινή αγωνιστική περίοδο οι πειθαρχικές ποινές θα είναι μειωμένες, καθώς το προβλέπει ο νέος Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ. Κατά συνέπεια, οι ποινές διαμορφώνονται ως παρακάτω:

• 1η ΚΙΤΡΙΝΗ: 7€ (από 10€)

• 2η ΚΙΤΡΙΝΗ: 10€ (από 15€)

• 3η ΚΙΤΡΙΝΗ: 17€ (από 25€)

• ΚΟΚΚΙΝΗ: 14€ (από 20€)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ: