Διεθνές σεμινάριο διαιτησίας

Ανακοινώνεται το διεθνές σεμινάριο διαιτησίας Ποδοσφαίρου Σάλας