Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σχολικού-Πανεπιστημιακού Futsal

Η επιτροπή Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σχολικού-Πανεπιστημιακού Futsal απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Απόστολος Κατσαρός
Μέλος: Αθανάσιος Μαντίκος

Leave a comment