Προγράμματα 2016-2017

Ενημέρωση σχετικά με τη διορία για την επανέκδοση/αντικατάσταση των Δελτίων Ατομικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε/υπενθυμίσουμε σχετικά με τη διορία για την επανέκδοση/αντικατάσταση των Δελτίων Ατομικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών.

Όπως αναγράφεται στο Άρθρο 2 του Παραρτήματος Β του ισχύοντος Κανονισμού Ιδιότητας & Μετεγγραφών της ΕΠΟ, «ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. παλαιού τύπου (πορτοκαλί) δεν επανεκδοθούν/αντικατασταθούν (σε λευκά), παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως τις 30/06/2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης».

Βάσει όλων των παραπάνω, τα σωματεία έχουν προθεσμία έως τις 30/06/2022 να επανεκδόσουν/αντικαταστήσουν από πορτοκαλί σε λευκά, όσα Δ.Α.Ι. δεν έχουν αντικαταστήσει ήδη. Διαφορετικά, όσοι δεν επανεκδόσουν/αντικαταστήσουν τα Δ.Α.Ι. τους, παραμένουν στο σωματείο που ανήκουν ως ανενεργοί αθλητές, έως τις 30/06/2024. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕΠΣΣ (2107703132)