Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων – Τεχνολογίας & Χορηγιών

Η επιτροπή Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων – Τεχνολογίας & Χορηγιών απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Μητσόπουλος
Μέλος: Γεώργιος Κατσάμπας
Μέλος: Ιωάννης Μιχαλακόπουλος

Leave a comment