Σχολή προπονητών UEFA B Futsal είναι έτοιμη να διοργανώσει η ΕΠΟ, κατά πάσα πιθανότητα, μέσα στον προσεχή Ιούλιο. Θα είναι η 4η Σχολή τέτοιου επιπέδου και ουσιαστικά αντικαθιστά εκείνη που δεν έγινε τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς είχε αναβληθεί. Δικαίωμα να την παρακολουθήσουν έχουν όσοι προπονητές είναι κάτοχοι διπλώματος National C Futsal.

Ωστόσο, όσοι προπονητές είχαν δηλώσει συμμετοχή στη Σχολή UEFA B Futsal του περασμένου Σεπτεμβρίου, υποχρεούνται να δηλώσουν εκ νέου συμμετοχή, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τον βαθμό πιστοποίησης πάγκου που έχουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις ποδοσφαίρου σάλας, όπου απαιτείται το δίπλωμα UEFA B Futsal, όπως για παράδειγμα η Κ18.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ένωσης Σάλας για να κλείσουν θέση, καθώς ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για την πραγματοποίηση της Σχολής είναι 10 άτομα.