Προγράμματα 2016-2017

Για τις επόμενες 14 ημέρες δεν θα μπορεί κανείς να προσεγγίσει τα γραφεία της ΠΕΠΣΣ, λόγω καραντίνας και επικείμενης απολύμανσης

Αρ.πρωτ.: 8194
Ημερομηνία: 09/09/2020

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για τις επόμενες 14 ημέρες δεν θα μπορεί κανείς να προσεγγίσει τα γραφεία της ΠΕΠΣΣ, λόγω καραντίνας και επικείμενης απολύμανσης, μετά από επαφή του προσωπικού με διαπιστωμένο κρούσμα εντός του χώρου και μετά από σχετική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Αναφορικά με τις εργασίες της Ένωσης, ενημερώνουμε:

1. Όλα τα έντυπα μεταβολών για έκδοση δελτίων, θα αποστέλλονται πλέον ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και η πληρωμή τους θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω τραπέζης, αποστέλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και το αποδεικτικό κατάθεσης στο email της ΠΕΠΣΣ.

2. Δηλώσεις συμμετοχής υποδομών και λοιπών κατηγοριών θα αποστέλλονται επίσης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και οι πληρωμές των παραβόλων και των ετήσιων συνδρομών ΜΟΝΟ μέσω τραπέζης, αποστέλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και το αποδεικτικό κατάθεσης στο email της ΠΕΠΣΣ.

3. Μέχρι νεότερης ειδοποίησης, θα ισχύσουν οι περυσινές πιστοποιήσεις πάγκου, όλων των ειδικοτήτων.

4. Όσον αφορά το πρόγραμμα της Α’ Εθνικής θα διαμορφωθεί και θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στα σωματεία.

5. Εφόσον δεν καταστεί δυνατό να εκδοθούν τα δελτία έγκαιρα ενώ έχουν κατατεθεί/αποσταλεί οι αιτήσεις στην Ένωση, ο αθλητής έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, παρουσιάζοντας στον διαιτητή το έντυπο μεταβολών στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του δελτίου και τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή.

ΙΒΑΝ ΠΕΠΣΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ): GR6901720570005057040196072

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ
Ο ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ