Προγράμματα 2016-2017

Η Σχολή National C Futsal θα πραγματοποιηθεί σε τρία γκρουπ λόγω των πολλών συμμετοχών και των μέτρων πρόληψης κατά του COVID-19

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη Σχολή National C Futsal

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Σχολή National C Futsal θα πραγματοποιηθεί σε τρία γκρουπ, καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των πολλών συμμετοχών και λόγω της λήψης των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του COVID-19. Επίσης, επειδή η συγκεκριμένη Σχολή γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, τα γκρουπ θα είναι ολιγομελή για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των υποψηφίων. Ως εκ τούτου ανακοινώνουμε ότι η Σχολή θα διεξαχθεί στα κάτωθι χρονικά διαστήματα:

1ο γκρουπ υποψηφίων: 14 – 20 Σεπτεμβρίου 2020
2ο γκρουπ υποψηφίων: 12 – 18 Οκτωβρίου 2020
3ο γκρουπ υποψηφίων: 23 – 29 Νοεμβρίου 2020

Στο πρώτο γκρουπ (14/09 – 20/09/2020) οι συμμετοχές έχουν κλείσει, ενώ για τα άλλα δύο υπάρχουν ορισμένες κενές θέσεις, για την κάλυψη των οποίων, όμως, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής που ενέκρινε η Ε.Ε. της ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δίνει τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθησης της Σχολής National C Futsal σε γυναίκες υποψήφιες (χωρίς παράβολο συμμετοχής), που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα έως 30/06/2021.

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ
Ο ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ