Νέα ενημέρωση για τη Σχολή UEFA B

Η ΠΕΠΣΣ ανακοινώνει – ενημερώνει εκ νέου, σχετικά με τη διενέργεια Σχολής UEFA B’ Futsal εντός του 2016 

Μετά από ρητή εντολή – οδηγία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, εάν μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των είκοσι (20) συμμετοχών για τη νέα Σχολή, τότε οριστικά και αμετάκλητα αυτή ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2016, καθώς η UEFA δεν θα μπορέσει να δώσει ημερομηνία διεξαγωγής εντός του έτους.