Πανελλαδικής Ανάπτυξης & Γυναικείου Futsal

Η επιτροπή Πανελλαδικής Ανάπτυξης & Γυναικείου Futsal απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Όλγα Καββαδία
Αναπλ. Πρόεδρος: Γεώργιος Ρουπακιάς
Μέλος: Χαράλαμπος Σακαλίδης

Leave a comment