Προγράμματα 2016-2017

Εξαιτίας των πολλών συμμετοχών θα γίνει και δεύτερη σχολή National C Futsal από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου

Στις 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΠΣΣ και θα εγκριθεί και τυπικά η πραγματοποίηση και δεύτερης σχολής National C Futsal από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου εξαιτίας των πολλών συμμετοχών που υπάρχουν.

Η Ένωση βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σχολής από τις 14 ως τις 20 Σεπτεμβρίου να γίνει και δεύτερη, μιας και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

Θυμίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη σχολή:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην ΠΕΠΣΣ
2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
8. Σύντομο βιογραφικό
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)