Ανακοινώνεται η λειτουργία σχολής επανεξέτασης όλων των προπονητικών διπλωμάτων Futsal κατά το χρονικό διάστημα 8-10/12/2023 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, συμμετοχή στην σχολή επανεξέτασης futsal στην Αθήνα», μέχρι τις 22/11/2023.