Προγράμματα 2016-2017

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας των γραφείων μας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΣΣ, με θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.», τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και με ώρα έναρξης 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Innovatorium» των Εκπ. Δούκα, Μεσογείων 151, Παράδεισος Αμαρουσίου.