Προγράμματα 2016-2017

Στις 6 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης

Η ΠΕΠΣΣ γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα, 6 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης στα γραφεία της, 34ου Συντάγματος 49 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γουδή. Στις 18:00 θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη απαρτίας μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 19:00.

Τα σωματεία – μέλη της Ένωσης μπορούν μέχρι την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 να υποδείξουν εγγράφως τον υποψήφιο που προτείνουν για τη θέση του Πρόεδρου, άλλο υποψήφιο για μέλος του Δ.Σ., άλλο υποψήφιο για μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επίσης οφείλουν να γνωστοποιήσουν με έγγραφό τους προς την ΠΕΠΣΣ, το αργότερο τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής του εγγράφου, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, τον αντιπρόσωπό τους, καθώς και σε περίπτωση κωλύματός του, τον αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

Η Διοίκηση της Ένωσης θα ανακηρύξει τους υποψήφιους προς εκλογή την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και θα καταρτίσει ενιαίο ψηφοδέλτιο.