Η ΕΠΣ Σάλας σάς προσκαλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00 – και σε περίπτωση μη απαρτίας μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 19:00 – στο Αθλητικό Κέντρο «Φυσίαθλον», Εθν. Αντιστάσεως 39Α, Παλλήνη, με θέματα:

1. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων, επικύρωσή του και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης
3. Ομιλία Προέδρου
4. Ορισμός δύο (2) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών
5. Αναστολή ιδιότητας ή αποβολής ενός σωματείου-μέλους
6. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
7. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων/διοικητικού απολογισμού
8. Αναγνώριση νέων σωματείων-μελών
9. Άλλα θέματα

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται στη Γ.Σ. με την κατάθεση στη Γραμματεία της ΕΠΣΣ το αργότερο προ τριών (3) ημερών, ήτοι έως την Πέμπτη 29/06/2023, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του σωματείου-μέλους, με τον τακτικό και τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν τα σωματεία-μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, έχοντας εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους για την περίοδο 2023-2024, ύψους 50€. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και επί τόπου, πριν την έναρξη της Γ.Σ.