Η ΕΠΣ Σάλας με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει στα σωματεία-μέλη της σχετικά με τη διαδικασία για την απόκτηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης για το Ποδόσφαιρο Σάλας από τη ΓΓΑ.
Η προθεσμία που έχει δοθεί από τη ΓΓΑ για την κατάθεση του φακέλου από τα σωματεία, είναι η Παρασκευή 16 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία θα πρέπει να αποστέλλουν στη Γραμματεία της ΕΠΣΣ το πρωτόκολλο κατάθεσης.
Εν συνεχεία, και όταν το όποιο σωματείο λάβει την απόφαση/βεβαίωση της ΓΓΑ για την απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης για το Ποδόσφαιρο Σάλας, θα πρέπει να αποστείλει την απόφαση αυτή στη Γραμματεία της ΕΠΣΣ και άμεσα να κάνει την αίτησή του στο Μητρώο της ΓΓΑ για το άθλημα του Ποδοσφαίρου Σάλας, με προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου.
Επισημαίνουμε εκ νέου, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. ότι το Ποδόσφαιρο Σάλας λογίζεται πλέον ως ξεχωριστό άθλημα (νέο) και τα βήματα που απαιτούνται να γίνουν είναι τα παραπάνω και με τη συγκεκριμένη σειρά.
Συνεπώς:

  1. Αίτηση για Ειδική Αθλητική Αναγνώριση για Ποδόσφαιρο Σάλας έως 16/06/2023
  2. Αίτηση για το εισδοχή στο Μητρώο για Ποδόσφαιρο Σάλας έως 30/06/2023