Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 1 Ιουλίου οι αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ένωσης Διαιτητών Ποδόσφαιρου Σάλας, με τη συμμετοχή διαιτητών και παρατηρητών.

Η νέα εποχή για τη διαιτησία του ποδόσφαιρου σάλας, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 από 21 διαιτητές και παρατηρητές, έχει πλέον την πρώτη της εκλεγμένη διοίκηση.

Με στόχο την επιμόρφωση των στελεχών της και την ανάπτυξη του αθλήματος που υπηρετούμε, ορισμένοι από εμάς από τις πρώτες μέρες του το 1998, η ΠΕΔΠΣ έρχεται να συμπληρώσει το έργο της Επιτροπής Διαιτησίας και να συνδράμει στο έργο της όπου και όταν της ζητηθεί.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία αποτελείται από τους ακόλουθους διαιτητές:

• Νικολά Ραδίσης – Πρόεδρος
• Γεώργιος Ρουσσάκης – Αντιπρόεδρος
• Νικόλαος Μανούρας – Γ. Γραμματέας
• Χρήστος Μανούρας – Ταμίας
• Κωνσταντίνος Κομματάς – Μέλος