Προεθνικών Ομάδων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Καλλιόπη Βεκρή
Μέλος: Νικόλαος Κωστής
Μέλος: Κωνσταντίνος Δημακόπουλος

Leave a comment