Προμηθειών

Η επιτροπή Προμηθειών απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Νικήτας Τζιούβελης
Μέλος: Νικόλαος Μητσόπουλος
Μέλος: Κωνσταντίνος Δημακόπουλος

Leave a comment