Τρεις με απόλυτο

Το υγειονομικό πρωτόκολλο της ΠΕΠΣΣ για το Ποδόσφαιρο Σάλας, προπονήσεων, φιλικών και επίσημων αγώνων

Αρ.πρωτ.: 8195
Ημερομηνία: 09/09/2020

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας
ΘΕΜΑ: Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο ΠΕΠΣΣ για το Ποδόσφαιρο Σάλας, προπονήσεων, φιλικών και επίσημων αγώνων. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΑΛΑΣ (FUTSAL)- ΠΕΠΣΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ- ΕΠΙΣΗΜΩΝ-ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Οι λοιμώξεις με τον COVID-19 συνεχίζουν να μας απασχολούν καθημερινά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή την πραγματικότητα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που αλλάζουν καθημερινά με στόχο την μείωση μιας πιθανής μόλυνσης.
Αυτή η προσπάθεια μπορεί να πετύχει μόνο σε συνεργασία με τις υπεύθυνες υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας μας.

Το παρακάτω υγειονομικό πρωτόκολλο αποτελεί μια κατευθυντήρια γραμμή για όλα τα σωματεία τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα που αναφέρονται παρακάτω, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η επανέναρξη του ποδοσφαίρου σάλας υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερινά προβλήματα. Για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων συστήνεται ο διαχωρισμός της κάθε αθλητικής εγκατάστασης σε τρεις ζώνες:

Ζώνη 1: αφορά τον καθαρά αγωνιστικό χώρο
Ζώνη 2: αφορά τα αποδυτήρια
Ζώνη 3: αφορά τον προσβάσιμο ελεύθερο χώρο γύρω από την αθλητική εγκατάσταση (εξέδρες κι εξωτερικοί χώροι)
Πιθανές εγκαταστάσεις γύρω από τη Ζώνη 3 (κυλικεία, καντίνες κ.α) υπόκεινται στα ισχύοντα πρωτόκολλα των υπεύθυνων υγειονομικών υπηρεσιών.

Γενικοί κανόνες

1. Στις Ζώνες 2 και 3 είναι υποχρεωτική η απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων
2. Να τηρούνται οι κανόνες σωστής υγιεινής συμπεριφοράς σε περίπτωση βήχα, φτερνίσματος (χρήση χαρτομάντηλου, χρήση του αγκώνα του χεριού για το βήξιμο)
3. Πλύσιμο χεριών με σαπούνι (τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα) ή/και απολύμανση χεριών
4. Να αποφεύγονται φτυσίματα και απέκκριση υγρών από τη μύτη στους αθλητικούς χώρους

Οργανωτικά θέματα

1. Εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα των υγειονομικών υπηρεσιών της περιοχής
2. Ορισμός από τον σύλλογο ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου και λεπτομερείς ενημέρωση – εκπαίδευση από το άτομο αυτό όλων των αναμειγνυομένων (ποδοσφαιριστών, προπονητών, βοηθητικού προσωπικού, παραγόντων) για την τήρηση των κανόνων του πρωτοκόλλου. Η ενημέρωση επεκτείνεται και στα μέλη της φιλοξενούμενης ομάδας αναφορικά με ιδιαιτερότητες της αθλητικής εγκατάστασης
3. Άτομα που θα βρίσκονται στη Ζώνη 3 ενημερώνονται για το πρωτόκολλο μέσω της ανάρτησής του στην είσοδο της εγκατάστασης
4. Η αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη σε όλες τις εισόδους και εξόδους με κατάλληλα μέσα για πλύσιμο των χεριών ή απολύμανση.

Ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκομένων ανά πάσα στιγμή στο κλειστό γήπεδο ( προπόνηση, επίσημος ή και φιλικός αγώνας) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα εξήντα (60) άτομα. Επίσης, για την καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται υποχρεωτικά χρήση του εντύπου Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση. Το αρχείο διατηρείται στην εγκατάσταση για λόγους ιχνηλασιμότητας για 14 ημέρες. Συστήνεται να χρησιμοποιείται μία είσοδος και έξοδος (η ίδια) στην εγκατάσταση για τον έλεγχο των παρευρισκόμενών.
Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος τηρούνται οι «Οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. για τα Ομαδικά Αθλήματα».
Συστάσεις ΕΟΔΥ-Υγειονομικής Επιτροπής ΓΓΑ για Ομαδικά Αθλήματα (από 1/7/2020)

5. Εάν και εφόσον κρίνουν οι τοπικές υγειονομικές αρχές διαφορετικά τότε ισχύει η απόφασή τους.

Άτομα κατά ζώνες

Ζώνη 1 (αγωνιστικός χώρος):
Α) αθλητές -τριές, τεχνικές και ιατρικές ομάδες και βοηθητικό προσωπικό
Β) διαιτητές
Γ) υπεύθυνοι εφαρμογής υγειονομικού πρωτοκόλλου
Δ) πιθανά διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι
Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και να χρησιμοποιείται η προστατευτική μάσκα από όσους δεν συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα

Ζώνη 2 (αποδυτήρια):
Α) αθλητές -τριές, τεχνικές και ιατρικές ομάδες και βοηθητικό προσωπικό
Β) διαιτητές
Γ) υπεύθυνοι εφαρμογής υγειονομικού πρωτοκόλλου
Η είσοδος και η έξοδος από τα αποδυτήρια συστήνεται να γίνεται ξεχωριστά για την κάθε μία ομάδα, τηρώντας και τις κατάλληλες αποστάσεις. Για το λόγο αυτό συστήνεται οι προπονήσεις να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κατά την είσοδο και έξοδο των προπονητικών γκρουπ στον χώρο.
Για τις προπονήσεις εφαρμόζονται και οι Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης Γ΄ Φάσης της Γ.Γ.Α. Oδηγίες ασφαλούς άσκησης Γ’ Φάσης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους από 01/06/2020. συμπληρωματικά με το Πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας.

Ζώνη 3
Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται στην Ζώνη 3 πρέπει να είναι γνωστός καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής εκδήλωσης με υποχρεωτική καταγραφή των στοιχείων των ατόμων αυτών και με ανώτερο τα 5 άτομα από την διοίκηση κάθε ομάδας. Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν ξεχωριστές είσοδοι και έξοδοι.
Δεν επιτρέπονται θεατές κατά την προπόνηση ή τους αγώνες.

Ιδιαίτεροι κανόνες για τους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου

1. Προθέρμανση ομάδων:

Οι ομάδες θα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση η μία μετά την άλλη. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδό τους στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της. Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, μόνο οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και οι απολύτως απαραίτητοι αξιωματούχοι του Φ.Α μπορούν να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Οι υπόλοιποι οφείλουν να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο, αναμένοντας την έναρξη του αγώνα.

Οι ποδοσφαιριστές – μέλη του προπονητικού προσωπικού – αξιωματούχοι. θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δικά του μπουκάλια με νερό (κατά προτίμηση εμφιαλωμένο) ή με ισοτονικό υγρό.

2. Διαιτητές:

Οι διαιτητές πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για την ώρα προσέλευσης.

Θα εισέρχονται στην εγκατάσταση από την είσοδο των αποδυτηρίων, στα οποία θα κατευθύνονται απευθείας.

Εντός του χώρου των αποδυτηρίων πρέπει να τηρούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους. Οι ομιλίες με τους ποδοσφαιριστές και με τους αξιωματούχους του αγώνα – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του- τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, πρέπει να γίνονται με 2 μέτρα απόσταση, ή αν δεν είναι εφικτό με τη χρήση μάσκας.

Κάθε διαιτητής θα χρησιμοποιεί δικά του μπουκάλια με νερό (κατά προτίμηση εμφιαλωμένο) ή με ισοτονικό υγρό.

3. Τελετουργικό αγώνα (Έναρξη, ημίχρονο, λήξη)

Όσον αφορά στο τελετουργικό του αγώνα, οι ομάδες δεν θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο ταυτόχρονα, ούτε θα συνωστίζονται. Σε συνεννόηση με τους διαιτητές θα βγαίνουν από τα αποδυτήρια μία – μία και θα κατευθύνονται στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να πραγματοποιείται το καθιερωμένο τελετουργικό με τις χειραψίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ισχύει και κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του Β’ Ημιχρόνου.

Με τη λήξη του Α’ Ημιχρόνου, πρώτα η φιλοξενούμενη ομάδα θα αποχωρεί άμεσα για τα αποδυτήρια και ακολούθως η γηπεδούχος ομάδα. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο των αποδυτηρίων και στους διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά. Για αυτό το λόγο, συστήνεται σε όσους δεν απαιτείται η παρουσία τους στα αποδυτήρια να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Αντίστοιχη διαδικασία αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια θα ακολουθείται και μετά τη λήξη του αγώνα, όπου πρώτα η φιλοξενούμενη ομάδα θα αποχωρεί άμεσα για τα αποδυτήρια και κατόπιν η γηπεδούχος. Αντιστοίχως, μετά τη λήξη του αγώνα, θα πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο χώρο των αποδυτηρίων και στους διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά. Για αυτό το λόγο, συστήνεται σε όσους δεν απαιτείται η παρουσία τους στα αποδυτήρια να παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η διαδικασία αποχώρησης των ομάδων από το γήπεδο είναι αντίστοιχη με αυτή της προσέλευσής τους (τμηματικά και με απόσταση 2μ.).

Δεν επιτρέπονται τα χτυπήματα χεριών (hi-5) και εναγκαλισμοί στους πανηγυρισμούς. Υποχρεωτική χρήση μασκών από τα στελέχη του πάγκου εκτός του Α’ Προπονητή.

Όλοι οι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας και γαντιών.

Μέτρα σε περίπτωση θετικού στον ιό περιστατικού

Ποδοσφαιριστές έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν τηρούν τις νομικές προϋποθέσεις για άθληση όπως αυτές περιγράφονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα που είναι αναρτημένα στο(https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports).

Άτομα με συμπτώματα θα πρέπει να εγκαταλείπουν αμέσως την αθλητική εγκατάσταση (βήχας, θερμοκρασία πάνω από 37, δύσπνοια ή και άλλα συμπτώματα κρυολογήματος). Η θερμομέτρηση είναι υποχρεωτική για κάθε εισερχόμενο στις εγκαταστάσεις. Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν και όταν υπάρχουν παρόμοια συμπτώματα και σε μέλη του στενού περιβάλλοντος των παραβρισκόμενών στην εγκατάσταση.

Η διαχείριση ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία που φυσιολογικό είναι να δημιουργήσει αναστάτωση. Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν την έγκριση του ΕΟΔΥ και είναι βασισμένες στην τρέχουσα εκτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας και στα διαθέσιμα διεθνή δεδομένα τα οποία μπορεί να τροποποιηθούν εφόσον καταστεί απαραίτητο.

Αθλητής ή άλλο μέλος της ομάδας (προπονητής ή παράγοντας που ήρθε σε άμεση επαφή με την ομάδα) με συμπτώματα της νόσου και εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης

Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί ότι ένας αθλητής – αθλήτρια με συμπτώματα της νόσου (πυρετό, βήχα, αίσθημα κόπωσης) είχε θετικό testPCRCovid-19 γίνεται άμεση απομόνωση του κρούσματος για 14 ημέρες είτε σε προκαθορισμένο χώρο είτε στην οικία του. Ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ ο οποίος αναλαμβάνει και τη περαιτέρω διαχείριση.

Η επιστροφή του αθλητή – αθλήτριας με θετικό testCovid-19 στην αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται με βεβαίωση ειδικού καρδιολόγου και του ιατρού της ομάδας και ΜΟΝΟ εφόσον πληρούνται ΟΛΕΣ οι ακόλουθες 4 προϋποθέσεις:

– Είναι απύρετος χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών για 3 ημέρες
– Δεν έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό ή αίσθημα κόπωσης
– Έχει δύο αρνητικά ρινοφαρυγγικά δείγματα, με περισσότερο από 24 ώρες απόσταση το πρώτο από το δεύτερο
– Έχει υποβληθεί σε ειδικό έλεγχο από καρδιολόγο

Επίσης στις παραπάνω περιπτώσεις με μέριμνα του υπευθύνου της ομάδας γίνεται άμεση απομόνωση (“καραντίνα”) για 7 ημέρες όλων των μη προστατευμένων στενών επαφών (συναθλητές και οποιοσδήποτε από την ομάδα είχε στενές επαφές χωρίς μέτρα προστασίας) σε προκαθορισμένο χώρο. Στο διάστημα αυτό μπορούν να προπονούνται μόνο μεταξύ τους όσοι έχουν ενταχθεί στη σύνθεση της απομόνωσης. Εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για ενέργειες.

Σε περίπτωση πρόσφατου αγώνα, δεν θα τίθεται σε “καραντίνα” η αντίπαλη ομάδα αλλά θα υπάρχει ενεργητική επιτήρηση των αθλητών της με καθημερινή θερμομέτρηση και χρήση ερωτηματολογίου (πυρετός, βήχας, αίσθημα κόπωσης, μυαλγίες).

Η “καραντίνα” των μη προστατευμένων επαφών θα λήξει ανάλογα με την δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακού ελέγχου είτε σε 5 (με τεστ) είτε σε 7 ημέρες (χωρίς τεστ).

Για το διάστημα που τίθεται όλη η ομάδα σε καραντίνα θα αναβάλλονται οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Αρμόδια για τις αναβολές και τον νέο ορισμό ορίζεται η Επιτροπή πρωταθλήματος.

Επανάληψη βασικών κανόνων για τους υπευθύνους

– Εφαρμογή των διατάξεων των υγειονομικών υπηρεσιών της περιοχής στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση.

– Βασικές προϋποθέσεις τήρησης των μέτρων υγιεινής (καθαριότητα, απολύμανση, σαπούνι, πετσέτες μια χρήσης, ρύθμιση εισόδου-εξόδου)

– Οργάνωση αποδυτηρίων (άφιξη, αναχώρηση ομάδων) με προσπάθεια αποφυγής συγχρωτισμού, χρήση των ντούζ από κάθε ομάδα ξεχωριστά εκεί όπου ο χώρος είναι ενιαίος, προσπάθεια περιορισμού του χρόνου παραμονής στα αποδυτήρια. Καθώς επίσης στη χρήση των αποδυτηρίων να εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται στις «Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης Γ ΄φάσης» της Γ.Γ.Α.

– Oδηγίες ασφαλούς άσκησης Γ’ Φάσης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους από 01/06/2020.

-Όσον αφορά την διαμονή, μεταφορά και μετακίνηση των ομάδων ισχύουν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

-Για τις μεταβάσεις των αθλητών/ομάδων προς το εξωτερικό ή τις μεταβάσεις από το εξωτερικό ισχύουν οι οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Γ.Γ.Α.

Οδηγίες Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ για μετάβαση αθλητών και ομάδων προς το εξωτερικό

Οδηγίες Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ για μετάβαση αθλητών και ομάδων από το εξωτερικό

Όλες οι παραπάνω προτάσεις έχουν σαν στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Οι υπεύθυνοι παρακαλούνται να ελέγχουν συνεχώς την εφαρμογή των μέτρων και πιθανά να τα αναπροσαρμόζουν σύμφωνα με τις ισχύοντες απαιτήσεις των υπηρεσιών υγιεινής της περιοχής.

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ
Ο ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ