Εγκύκλιος Έκδοσης Δελτίων ΠΕΠΣΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο η Ένωση ενημερώνει για τον τρόπο έκδοσης δελτίων ΠΕΠΣΣ

Τα δελτία ΠΕΠΣΣ αφορούν αθλητές που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έπειτα, καθώς ο Κανονισμός Ιδιότητας & Μεττεγραφών της ΕΠΟ 2016 – 2017 (που είναι αναρτημένος στο site της Ομοσπονδίας στο πεδίο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ»), δεν προβλέπει έκδοση δελτίου ΕΠΟ για τους εν λόγω αθλητές, αφού το «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ» έχει καταργηθεί από το 2015.

Τα δελτία ΠΕΠΣΣ παραμένουν γαλάζιου χρώματος, όπως άλλωστε συνέβη και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Η διαδικασία έκδοσης δελτίων για αθλητές γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έπειτα (δηλαδή για τις φετινές κατηγορίες Juniors & Pro-Juniors), παραμένει η ίδια και απαιτεί δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται στη Γραμματεία της ΠΕΠΣΣ. Η εν λόγω διαδικασία θα είναι ανοιχτή από 1 Ιουλίου 2016 έως 30 Απριλίου 2017, δηλαδή για το ίδιο διάστημα που δίνει και η ΕΠΟ για τις εκεί Πρώτες Εγγραφές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

1. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΣΣ ΕΛΛΗΝΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΣΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΥΣΙ ΕΙΧΑΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΣΣ

4. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟ

________________________________________

1. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΣΣ ΕΛΛΗΝΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αίτηση μεταβολής ΠΕΠΣΣ συμπληρωμένη (επισυνάπτεται σε μορφή pdf)

 Πιστοποιητικό γέννησης με ταυτοπροσωπία

 Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται στη σελίδα 2 της αίτησης μεταβολής ΠΕΠΣΣ σε αρχείο pdf που σας αποστέλλεται συνοδευτικά)

 Ιατρική Βεβαίωση (επισυνάπτεται στη σελίδα 2 της αίτησης μεταβολής ΠΕΠΣΣ σε αρχείο pdf που σας αποστέλλεται συνοδευτικά)

________________________________________

2. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΣΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αίτηση μεταβολής ΠΕΠΣΣ συμπληρωμένη (επισυνάπτεται σε μορφή pdf).

 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του Κράτους του οποίου ο αθλητής είναι υπήκοος, με επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά (εφόσον αυτό δεν έχει αγγλικούς ή λατινικούς χαρακτήρες). Πλέον επιτρέπεται ξανά και η επικύρωση της μετάφρασης από δικηγόρο.

 Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται στη σελίδα 2 του αρχείου pdf που σας αποστέλλεται συνοδευτικά).

 Ιατρική Βεβαίωση (επισυνάπτεται στη σελίδα 2 του αρχείου pdf που σας αποστέλλεται συνοδευτικά).

 Ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των δύο μηνών, με το φραστικό «Δεν πάσχει από νόσημα που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

 Φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο από ΚΕΠ, της νόμιμης άδειας παραμονής του αθλητή ή της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

 Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του αθλητή, με επικύρωση από δικηγόρο.

 Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού δημόσιου φορέα, του έχοντος τη γονική μέριμνα.

 Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής του κηδεμόνα ότι ο αθλητής δεν έχει δελτίο σε χώρα της αλλοδαπής.

 Βεβαίωση φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

________________________________________

3. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΟ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΥΣΙ ΕΙΧΑΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΣΣ (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2005)

 Προσκόμιση του Δελτίου ΠΕΠΣΣ περιόδου 2015 – 2016 στη Γραμματεία της Ένωσης.

 Συμπλήρωση αίτησης μεταβολής ΕΠΟ για 1η Εγγραφή.

 Αναζήτηση του Πιστοποιητικού Γέννησης στο αρχείο της ΠΕΠΣΣ από την περυσινή 1η Εγγραφή ως Δελτίο ΠΕΠΣΣ.

 Η διαδικασία γίνεται δωρεάν, καθώς το παράβολο των 15€ είχε καταβληθεί πέρυσι με την έκδοση του Δελτίου ΠΕΠΣΣ.

________________________________________

4. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠΣΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟ ΕΩΣ 30/06/2016

 Προσκόμιση του Δελτίου ΕΠΟ στη Γραμματεία της ΠΕΠΣΣ.

 Μία επιπλέον φωτογραφία ώστε να επικολληθεί στο νέο δελτίο ΠΕΠΣΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Το δελτίο ΠΕΠΣΣ έχει ισχύ μέχρι ο αθλητής να αποκτήσει ηλικιακά το δικαίωμα να εκδώσει δελτίο ΕΠΟ.

• Σε περίπτωση που σωματείο θέλει να συμπεριλάβει αθλητή κατηγορίας Juniors σε αγώνα κατηγορίας Παμπαίδων, μπορεί να το κάνει ενσωματώνοντας το γαλάζιο δελτίο ΠΕΠΣΣ στα υπόλοιπα δελτία ΕΠΟ, κατά την παράδοσή τους στους διαιτητές του αγώνα.

• Η αίτηση μεταβολών ΠΕΠΣΣ διατίθεται δωρεάν, δεν είναι απαραίτητο να είναι έγχρωμη και μπορείτε να τη φωτοτυπήσετε όσες φορές τη χρειάζεστε.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΠΣΣ: ΕΔΩ