Προγράμματα 2016-2017

Μέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη Δ1α/Γ.Π.οικ.15954/08-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επιτροπή Διαιτησίας ΠΕΠΣΣ
ΘΕΜΑ: Αγώνες κεκλεισμένων των θυρών–Μέτρο προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη Δ1α/Γ.Π.οικ.15954/08-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά από τη χθεσινή Δ1α/Γ.Π.οικ.15954/08-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, σχετικά με την απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, σύμφωνα με την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, ενημερώνουμε ότι το εν λόγω μέτρο θα ισχύσει και στις διοργανώσεις της ΠΕΠΣΣ, όλων των ηλικιακών κατηγοριών το προσεχές δεκαπενθήμερο (έως και 22/03/2020) Η ΠΕΠΣΣ, κρατώντας υπεύθυνη στάση, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στην Κοινή Υπουργική Απόφαση και μάλιστα σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι για την απαρέγκλιτη τήρηση του ως άνω προληπτικού μέτρου, υπεύθυνο ορίζεται το εκάστοτε γηπεδούχο σωματείο και σε περίπτωση που αυτό δεν μεριμνήσει σχετικά και δεν το τηρήσει, τότε οι διαιτητές του αγώνα θα έχουν τη ρητή εντολή να μην αρχίζουν το παιχνίδι, με υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου και με ότι αυτό συνεπάγεται βάσει των διατάξεων του ΚΑΠ. Ως εκ τούτου:

1. Δικαίωμα να βρίσκονται εντός γηπέδου θα έχουν όσοι έχουν το δικαίωμα να αναγραφούν στο φύλλο αγώνα (ποδοσφαιριστές, διαιτητές, παρατηρητής διαιτησίας, γιατρός αγώνα, αξιωματούχοι ομάδων, παρατηρητής αγώνα, μέλη Δ.Σ. ΠΕΠΣΣ).
2. Στην περίπτωση των κλειστών γυμναστηρίων μπορεί να παρευρίσκεται και το συνεργείο βιντεοσκόπησης του κ. Νιφλή, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
3. Στην περίπτωση των ανοιχτών αθλητικών κέντρων, όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να αναγραφούν στο φύλλο αγώνα, πρέπει να βρίσκονται εκτός της περίφραξης της συνολικής εγκατάστασης, τουλάχιστον 100 μέτρα πέραν αυτής και ούτε στο καφέ του εκάστοτε αθλητικού κέντρου.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά ότι το εν λόγω μέτρο είναι προληπτικό και λαμβάνεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Καλούμε λοιπόν, τα σωματεία-μέλη μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συμμορφωθούν πλήρως με το μέτρο για το καλό όλων μας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΦΕΚ 08/03/2020

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ