Κατάργηση Δ.Α.Ι. ανηλίκων για 6 και 7 έτη

Η ΕΠΟ, τροποποιώντας τον Κανονισμό Ιδιότητας & Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, προχώρησε στην κατάργηση του Δ.Α.Ι. διάρκειας 6 και 7 ετών ανηλίκων ποδοσφαιριστών, βάσει του Άρθρου 2 του Παραρτήματος Β του Κανονισμού. Πλέον η ανώτερη διάρκεια ισχύος ενός Δ.Α.Ι. ανηλίκου είναι τα 5 έτη και οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο παράβολο των 5 ετών από την πλατφόρμα paravola.epo.gr.