Προγράμματα Κυπέλλων 2017-18

Η ΠΕΠΣΣ στο σημερινό (6/5) διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε την οριστική διακοπή των αγώνων όσων Κυπέλλων δεν είχαν ολοκληρωθεί

ΠΡΟΣ: Τα σωματεία Σάλας

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 7968/06-05-2020 εγγράφου μας και των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΠΕΠΣΣ, σχετικά με τις διοργανώσεις περιόδου 2019-2020, ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την οριστική διακοπή των αγώνων όσων Κυπέλλων δεν είχαν ολοκληρωθεί, για τους ίδιους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στην ως άνω επιστολή μας.

ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΠΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Ο EKT. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ