Προγράμματα 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμα στα γραφεία της ΠΕΠΣΣ τα νέα έντυπα μεταβολών περιόδου 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμα στα γραφεία της ΠΕΠΣΣ τα νέα έντυπα μεταβολών περιόδου 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία της Ένωσης (Δευτ. -Παρασκ. 09:00 – 17:00) να παραλαμβάνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπενθυμίζουμε ότι τα νέα έντυπα μεταβολών έχουν ισχύ από 01/07/2022 και ότι το κόστος του κάθε εντύπου ανέρχεται στο 1€.

Εξάλλου, την Δευτέρα 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη ΓΣ της ΠΕΠΣΣ στην αίθουσα Innovatorium των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα.