Πειθαρχική

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος: Δόξα Τσαγκαράκη
Μέλος: Ιωάννης-Δρόσος Αγγελόπουλος
Μέλος: Ιωάννης Δημητριάδης

Leave a comment